Helaas komt het steeds vaker voor dat indringers ongewenst een woning of een pand betreden, daarom is het hebben van een alarmsysteem tegenwoordig meer noodzaak dan luxe.

Het belangrijkste doel van een alarmsysteem is het signaleren van potentieel gevaar. Potentieel gevaar kan een dus een indringer betekenen, maar ook gas, rook of brand.

In dit artikel leest u meer over de verschillende alarmsystemen en hun voor- en nadelen.

Hoe werkt een alarmsysteem nu precies en uit welke onderdelen bestaat een professioneel alarmsysteem?

Een professioneel alarmsysteem bestaat uit drie verschillende onderdelen: detectoren, centrale unit en signalisatie.

Detectoren

Het doel van een detector binnen een alarmsysteem is het detecteren van een verstoring in de waarneming van de omgeving. Op het moment dat er sprake is van een waarnemingsstoring, zoals een beweging, trilling, beeld of geluid wordt er een signaal afgegeven naar de centrale unit.

Detectoren kunnen dus verschillende functies en vormen hebben. We denken daarbij aan bewegingsdetectoren, magneetdetectoren, trildetectoren, buitendetectoren, sirenes, rook- en branddetectoren, camera’s, etc. Ze dienen echter allemaal hetzelfde doel en dat is het detecteren van verschillende onderbrekingen/storingen in de normale gang van zaken.

Centrale unit

Een ander belangrijk onderdeel van een alarmsysteem is de centrale unit, wat als het ware het kloppend hart van een alarmsysteem is. De centrale unit ontvangt de signalen, die worden doorgestuurd vanuit de detectoren of camerabewaking, waarna deze de ontvangen gegevens analyseert en al dan niet signalisatie activeert. De centrale unit kan handmatig of op afstand worden bediend door middel van een app.

De centrale unit zelf is ook beveiligd en wordt meestal in een afgesloten ruimte geplaatst.

Signalisatie

Signalisatie is de wijze waarop een alarmsysteem een waarschuwing afgeeft. Op het moment dat er een sirene (luid alarm) afgaat als een indringer een woning probeert binnen te komen, zal de contactpersoon op de hoogte worden gesteld. Dit kan de eigenaar van de woning of het bedrijfspand zijn (via een app op de telefoon) of een meldkamer. Maar ook beiden kunnen worden verwittigd dat er iets niet pluis is.

Naast een sirene-alarm kan er bij detectie van een storing ook een stil alarm afgaan. Bij een stil alarm vindt verwittiging plaats via een GSM-netwerk, sms of e-mail.

Het afgaan van een luid alarm zal een indringer doen afschrikken en heeft daarom ook een preventieve werking. Een stil alarm daarentegen zal niet door de indringer worden opgemerkt, maar ondertussen kunnen wel de nodige acties worden ondernomen.

Wilt u een alarmsysteem in uw woning plaatsen of wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem contact met ons op voor een offerte of advies. Onze adviseurs helpen u graag verder.